Akupunktura w oftalmologii. Korekcja wad wzroku. Technika „wietnamskiego ukłucia”.Cz. I.

Osobom cierpiącym z powodu wad wzroku  współczesna medycyna ma bowiem nadal do zaoferowania jedynie różnorakie metody korekcji optycznej, czyli – noszenie okularów.

Takie podejście w medycynie protokolarnej wyłania się z dominującej w oftalmologii teorii funkcjonowania oka niemieckiego naukowca German’a Gelmgolc’a.

Zgodnie z teorią Gelmgolc’a dostosowanie oka do widzenia na różne odległości odbywa się przez zmianę krzywizny soczewki.
Krzywizna soczewki zmienia się przez napinanie lub rozluźnienie  mięśni  rzęsowych.

W języku potocznym  za wadę wzroku uważa się niezdolność oka do tworzenia prawidłowo zogniskowanego obrazu (emmetropia) na plamce żółtej lub centralnej części siatkówki.
Każde nieprawidłowe ogniskowanie obrazu nazywa się ammetropią.
Ammetropia za siatkówką  nosi nazwę nadwzroczności (zwana także dalekowzrocznością).
W przypadku powstawania ogniskowego obrazu przed siatkówką dochodzi do krótkowzroczności.
Uważa się , że brak właściwego napięcia mięśni rzęsowych przyczynia się do stanów emmetropii.

Zmiany wiekowe natomiast utożsamiają się ze stwardnieniem soczewki, co doprowadza do wady nazywanej starczowzrocznością.
W tym przypadku dochodzi do upośledzenia ogniskowania obrazu w przypadku patrzenia na przedmioty blisko położone przed gałką oczną.

Astygmatyzm jest wadą wynikającą z występowania nieprawidłowego ogniskowania obrazu wskutek zmian krzywizn rogówki.
Uważa się, że podobne zmiany rogówki (pogrubienie lub spłycenie) są wadami wrodzonymi i nie  są związane z biomechaniką gałki ocznej.
Czy to jest właściwe?

Biomechanika gałki ocznej zależy od synergicznego napięcia zewnętrznych mięśni gałki ocznej.
Osłabienie zewnętrznego mięśnia w antagonistycznej parze powoduje rozciągniecie (spłycenie) twardówki gałki ocznej po jego stronie.
Po przeciwnej, gdzie tonus mięśnia antagonista  jest większy (lub w normie) będziemy mieli pogrubienie twardówki.
Są to subtelne zmiany, które ciężkie są do wizualnego badania, ale wystarczające dla zmiany grubości rogówki z dalszym zakłóceniem ogniskowania obrazu na siatkówce.

W przypadku jednoczesnego osłabienia napięcia antagonistycznej pary mięśni dźwigaczy mamy wydłużenie  gałki ocznej (obraz ogniskuje się przed siatkówką).
I odwrotnie – w razie nadmiernego napięcia mięśni dźwigaczy – mamy skrócenie gałki ocznej w stosunku do osi oka.

Ignorowanie biomechaniki gałki ocznej w tworzeniu wad wzroku pozbawia całą rzeszę ludzi  właściwej pomocy w korekcji wzroku.

Alternatywną koncepcję o zależności wad wzroku od właściwej biomechaniki gałki ocznej  sformułował amerykański oftalmolog William H. Bates.
W Polsce metoda Bates’a jest znana pod nazwą  sztuka świadomego widzenia .

Jest ona oparta na założeniu, że oko tak jak inny narząd człowieka regeneruje się.
Bates zakładał, że wzrok można znacznie poprawić, a nawet całkowicie wyleczyć poprzez przywrócenie właściwej biomechaniki gałki ocznej.
Synergiczne napięcia mięśniowe  w antagonistycznych parach dźwigaczy oka uzyskiwało się przez odpowiednie ćwiczenia oka.

Bates potępiał noszenie okularów, które porównywał do podpierania się kulami przy niedowładzie nóg.
Osoba, która nie odrzuci kul, nie odzyska sprawności w kończynach, tak samo jest ze wzrokiem.
Trzeba ćwiczyć wzrok, żeby odzyskać sprawność – twierdził Bates.

W ludzkim ciele nic się nie dzieje bez udziału układu nerwowego. Osłabienie mięśni lub ich nadmierne napięcie związane jest z regulatywną funkcją układu nerwowego.
Najlepszą metodą w przywróceniu regulatywnej funkcji układu nerwowego w sprawowaniu mięśni dźwigaczy gałki  ocznej jest akupunktura.

W tradycjach Medycyny Wschodniej każdy z mięśni dźwigaczy jest jednocześnie pompą mięśniową w obiegach czynnościowych (energetycznych meridianach).
Osłabienie lub nadmiar krążenia energii w  obiegach czynnościowych  woreczka żółciowego (Ob.cz.VB), pęcherza moczowego (Ob.cz.V), żołądka (Ob.cz. E), jelita cienkiego (Ob.cz. IG) i serca (Ob.cz.C) przyczyniają się do osłabienia lub napięcia w mięśniach zewnętrznych gałki ocznej.

Przywracając właściwy energetyczny status w wymienionych obiegach czynnościowych z lokalnym nakłuwaniem mięśni w obrębie jamy ocznej techniką Małego Ukłucia w Chinach od wieków leczono wady wzroku.

Głębokie nakłuwanie  w punkt E 1 CHENG-CHI (środek wypływających łez) – „wietnamskie ukłucie”  (zdjęcia 1-4) – może być jedyna nadzieją na zapobieganie utraty wzroku przy zapaleniu nerwu wzrokowego.
Akupunktura w integracji z gimnastyka doktora Bates’a potrafi czynić cuda w korekcji wad wzroku!

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *

Search

+