Plany szkoleń z Akupunktury Fakultatywnej dla lekarzy medycyny. 3-4 marzec 2018

Prowadzący szkolenie:
Igor Sołowiow( Ihor Soloviov) lekarz medycyny, neurolog, specjalista akupunktury i terapii manualnej, irydolog.
Więcej informacji o doktorze na www.doktorigor.pl
Facebook-strona Doktorigor
Facebook-strona Akupunktura kosmetologiczna i Medycyna Estetyczna
Autor książek:
„ Magia Medycyny”
„Moksoterapia-bądź lekarzem dla samego siebie”
„Akupunktura kosmetologiczna. Twoja twarz-Twoje piękno-Twoje zdrowie”

Miejsce szkolenia:
Wotan Centrum Akupunktury
Wąwozowa 29 ( Ursynów-Kabaty)
02-796 Warszawa

Cena każdego szkolenia 800 zł
Zaliczki w wysokości 300zł proszę wpłacać do dnia 20 lutego na konto
Wotan Centrum Akupunktury 39 1090 1043 0000 0001 3624 4797
Tytuł przelewu: 3-4 marzec imię i nazwisko

Zapisy : wotanwotan@o2.pl lub telefonicznie +48 881 295 807
W mailu proszę podać imię i nazwisko, telefon i dane do faktury

Noclegi blisko gabinetu: gk.apartament@gmail.com, tel. +48 538-239-592

Szkolenie podstawowe.
Temat :„Wprowadzenie do Akupunktury Fakultatywnej. Akupunktura jako metoda holistycznego podejścia w medycynie. Akupunktura w medycynie rehabilitacyjnej, w leczeniu zachowawczym oraz prewencji. Technika Małego Ukłucia /MU/ w praktyce Akupunktury Fakultatywnej”.

Plan szkolenia:

1. Część teoretyczna: Wiedza ogólna z zakresu Akupunktury.
Podstawowe filary starożytnej kultury chińskiej w paradygmatach naukowych.
DAO – realizacja na poziomie fizycznym, nauki naturalne;
Reguła Yin-Yang w dialektycznym rozumieniu zjawisk;
Koncepcja Pięciu Pierwotnych Żywiołów – wprowadzenie do medycyny wibracyjnej;
Teoria U-SIN cyklicznych przemian w przyrodzie; metafizyczny holizm medycyny wschodniej, a redukcjonizm medycyny zachodniej.
Sześć rodzajów pierwotnej energii CHI (koncepcja LU-CHI) w koncepcji ewoluowania energetycznych przemian; CHI-GUNG.
Chronologia jako nauka o rytmach. Koncepcja homeostazy organizmu w Algorytmie Synchronizacji .

2. Żywy organizm w ujęciu holistycznym.
Homeostaza ustroju, definicja, konstanty homeostazy.
Pierścień konstant żywego organizmu.
Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu (pH).
Układ nerwowy organizmu: układy ośrodkowy i obwodowy.
Segmentowa budowa ciała.
Funkcje podukładów nerwowych w energetycznych przemianach organizmu.
Główne sterujące tory żywego organizmu.
Impuls neuronalny. Elektrony balastowe w koncepcji energetycznych przemian.
Główne tory energetycznego zasilania organizmu.

3. Definicja Energetycznego Układu żywego organizmu.
Energetyczny Merydian. Jego definicja.
Energetyczny Merydian w koncepcji anatomii napięciowej ciała. Definicja Kanałów Mięśniowo-szkieletowych /KMS/. Pompy mięśniowe .
Obieg czynnościowy w relacjach z wewnętrznymi narządami i układami ciała organizmu.
Definicja narządów ZANG i FU. Ich relatywność w ustroju.
Biologicznie aktywny punkt /BAP/.
Energetyczna Matryca organizmu /EMO/.
Układ Ekoceptywny.
Pomiarowa jednostka „cuń”.

4. Napięciowe struktury ciała.
Otwarte i zamknięte kinematyczne łańcuchy ciała.
Aktywne i pasywne struktury kinematycznego łańcucha. Ich właściwości.

5. Energetyczne przemiany w organizmie.
Energia kinematycznej fali.„Korytarz życia”.

6. Przedni (Ob.cz. J) i tylny (Ob.cz. T) regulator.
Topografia ich torów i lokalizacja biologicznie aktywnych punktów. Ich funkcje i specyficzność działania BAP.

• Część praktyczna: Technika Małego Ukłucia /MU/ w Akupunkturze Fakultatywnej. Opanowanie podstawami rozpoznania holistycznego.

1. Wywiad i ocena stanu pacjenta.
Ocena stanu YANG-YIN.

2. Ocena i wybór toru sterującego oddziaływania na organizm.

3. Definicja energetycznej tamy.
Wybór i sposoby jej ustawienia.
Obieg czynnościowy Przedniego (Brzusznego) Regulatora (Ob.cz. J).
Obieg czynnościowy Tylnego (Grzebieniowego) Regulatora(Ob.cz.T)

4. Wybór punktów energetycznego zasilania.
Opanowanie technikami stawienia igieł.
Punkty „lekkiej bryzy”. Punkty BA-LAO.

5. Sposoby oddziaływania na BAP: I, II III hamujący sposób oddziaływania.

6. Sygnatura akupunktury.

Po uczestnictwie w szkoleniu podstawowym uczestnik może przystąpić do szkoleń z Akupunktury Fakultatywnej w Algorytmie Synchronizacji. Szkolenia poukładane są w sześciu modułach i dotyczą tematów:

Moduł I: Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresie letnim. Energetyczna faza Ogień. Obiegi czynnościowe Osierdzia (Ob.cz. MC) i Potrójnego Ogrzewacza (Ob. cz. TR) (Ogień I).

Plan szkolenia.
W części teoretycznej:

1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).

2. Energetyczna faza. Jej definicja. Energetyczna faza Ogień. Jej właściwości i odpowiedniki.

3. Układ ekoceptywny organizmu, definicja, anatomia i fizjologia jego działania w świetle Teorii Poziomów Sterowania N.A. Bernsztejna. Pojecie „głównego rytmu organizmu”. Wtórne rytmy organizmu. Integracyjna funkcja mózgu.

4. Energia SHEN-CHI. Jej frakcje. Cieplna frakcja SHEN-CHI. Funkcje i właściwości cieplnej frakcji SHEN-CHI. Energetyczne zespoły z nią związane.

5. Obieg czynnościowy Osierdzia (Ob.cz. MC).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. MC.
Pompy mięśniowe Ob.cz. MC.
Punkty synchronizacji Ob.cz. MC. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. MC w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

6. Obieg czynnościowy Potrójnego Ogrzewacza (Ob.cz. TR).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. TR.
Pompy mięśniowe Ob.cz. TR.
Punkty synchronizacji Ob.cz. TR. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. TR w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

7. Recepty synchronizacji organizmu w okresie letnim przez Obiegi czynnościowe Osierdzia (Ob.cz. MC) i Potrójnego Regulatora (Ob.cz. TR) (faza Ogień).

Część praktyczna:
Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Osierdzia (Ob.cz. MC) i Potrójnego Ogrzewacza (Ob.cz. TR).
Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. MC i Ob.cz. TR właściwych dla fazy Ogień. Ich specyficzne oddziaływanie.
Pompy mięśniowe Ob.cz. MC i Ob.cz. TR.
Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresie letnim przez punkty synchronizacji Ob.cz. MC i Ob.cz. TR.

Moduł II: Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresie letnim. Energetyczna faza Ogień. Obiegi czynnościowe Serca (Ob.cz. C) i Jelita Cienkiego (Ob. cz. IG) (Ogień II).

Plan szkolenia.
W części teoretycznej:

1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).

2. Energetyczna faza Ogień. Jej właściwości i odpowiedniki w świetle przemian społecznościowych, biocenozy, noosfery.

3. Świetlna frakcja SHEN-CHI. Funkcje i właściwości świetlnej frakcji SHEN-CHI. Energetyczne zespoły z nią związane.

4. Świetlna frakcja SHEN-CHI w świecie teorii energoewolucjonizmu. Nadrzędne informacyjno-energetyczne układy.

5. Obieg czynnościowy Serca (Ob.cz. C).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. C.
Pompy mięśniowe Ob.cz. C.
Punkty synchronizacji Ob.cz. C. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. C w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

6. Obieg czynnościowy Jelita Cienkiego (Ob.cz. IG).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. IG.
Pompy mięśniowe Ob.cz. IG.
Punkty synchronizacji Ob.cz. IG. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. IG w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

7. Recepty synchronizacji organizmu w okresie letnim przez Obiegi czynnościowe Serca (Ob.cz. C) i Jelita Cienkiego (Ob.cz. IG) (faza Ogień).

Część praktyczna:
Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Serca /Ob.cz. C / i Jelita Cienkiego /Ob.cz. IG/.
Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. C i Ob.cz. IG właściwych dla fazy Ogień. Ich specyficzne oddziaływanie.
Pompy mięśniowe Ob.cz. C i Ob.cz. IG.
Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresie letnim przez punkty synchronizacji Ob.cz. C i Ob.cz. IG.

Moduł III: Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresie jesiennym.
Energetyczna faza Metal. Obiegi czynnościowe Płuc (Ob.cz. P) i Jelita Grubego (Ob. cz. GI).

Plan szkolenia.
W części teoretycznej:

1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).

2. Energetyczna faza Metal. Jej właściwości i odpowiedniki w świetle energetycznych przemian.

3. Energia FEI-CHI, jej funkcje i właściwości. Energetyczne zespoły z nią związane. Przestrzeń międzykomórkowa w świetle energetycznych przemian. Ekologia przestrzeni międzykomórkowej. Zewnętrzne asekuracyjne zespoły a choroby skórne. Chronologia ludzkiego ustroju.

5. Obieg czynnościowy Płuc (Ob.cz. P).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. P.
Pompy mięśniowe Ob.cz. P.
Punkty synchronizacji Ob.cz. P. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. P w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

6. Obieg czynnościowy Jelita Grubego (Ob.cz. GI).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. GI.
Pompy mięśniowe Ob.cz. GI.
Punkty synchronizacji Ob.cz. GI. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. GI w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

7. Recepty synchronizacji organizmu w okresie jesiennym przez Obiegi czynnościowe Płuc (Ob.cz. P) i Jelita Grubego (Ob.cz. IG) (faza Metal).

Część praktyczna:
Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Płuc (Ob.cz. P) i Jelita Grubego (Ob.cz. GI).
Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. P i Ob.cz. GI właściwych dla fazy Metal. Ich specyficzne oddziaływanie.
Pompy mięśniowe Ob.cz. P i Ob.cz. GI.
Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresie jesiennym przez punkty synchronizacji Ob.cz. P i Ob.cz. GI.

Moduł IV: Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresie zimowym. Energetyczna faza Woda. Obiegi czynnościowe Nerek (Ob.cz. R) i Pęcherza Moczowego (Ob. cz. V).

Plan szkolenia.
W części teoretycznej:

1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).

2. Energetyczna faza Woda. Jej właściwości i odpowiedniki w świetle energetycznych przemian.

3. Energia TSING-CHI, jej funkcje i właściwości. Energetyczne zespoły z nią związane. Woda ustrojowa. Woda strukturalna. Problemy prokreacyjne w świetle energetycznych przemian.

5. Obieg czynnościowy Nerek (Ob.cz. R).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. R.
Pompy mięśniowe Ob.cz. R.
Punkty synchronizacji Ob.cz. R. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. R w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

6. Obieg czynnościowy Pęcherza Moczowego (Ob.cz. V).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. V.
Pompy mięśniowe Ob.cz. V.
Punkty synchronizacji Ob.cz. V. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. V w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

7. Recepty synchronizacji organizmu w okresie zimowym przez Obiegi czynnościowe Nerek (Ob.cz. R) i Pęcherza Moczowego (Ob.cz. V) (faza Woda).

Część praktyczna:
Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Nerek (Ob.cz. R) i Pęcherza Moczowego (Ob.cz. V).
Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. R i Ob.cz. V właściwych dla fazy Woda. Ich specyficzne oddziaływanie.
Pompy mięśniowe Ob.cz. R i Ob.cz. V.
Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresie zimowym przez punkty synchronizacji Ob.cz. R i Ob.cz. V.

Moduł V: Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresie wiosennym. Energetyczna faza Drzewo. Obiegi czynnościowe Wątroby (Ob.cz. F) i Pęcherzyka Żółciowego (Ob. cz. VB).

Plan szkolenia.
W części teoretycznej:

1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).

2. Energetyczna faza Drzewo. Jej właściwości i odpowiedniki w świetle energetycznych przemian.

3. Energia XUE-CHI, jej funkcje i właściwości. Energetyczne zespoły z nią związane. Filtracyjna aktywność wątroby. Problemy krążeniowe z nią związane. Kwasowo-zasadowa równowaga organizmu w świetle energetycznych przemian. Mechanizmy osłonowe kwasowo-zasadowej równowagi organizmu. Pompa hydrauliczna mózgu. Kody neuronalne. Plastyczność mózgu w świetle energetycznych przemian.

5. Obieg czynnościowy Wątroby (Ob.cz. F).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. F.
Pompy mięśniowe Ob.cz. F.
Punkty synchronizacji Ob.cz. F. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. F w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

6. Obieg czynnościowy Pęcherzyka Żółciowego (Ob.cz. VB).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. VB.
Pompy mięśniowe Ob.cz. VB.
Punkty synchronizacji Ob.cz. VB. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. VB w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

7. Recepty synchronizacji organizmu w okresie wiosennym przez Obiegi czynnościowe Wątroby (Ob.cz. F) i Pęcherzyka Żółciowego (Ob.cz. VB) (faza Woda).

Część praktyczna:
Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Wątroby (Ob.cz. F) i Pęcherzyka Żółciowego (Ob.cz. VB).
Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. F i Ob.cz. VB właściwych dla fazy Drzewo. Ich specyficzne oddziaływanie.
Pompy mięśniowe Ob.cz. F i Ob.cz. VB.
Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresie wiosennym przez punkty synchronizacji Ob.cz. F i Ob.cz. VB.

Moduł VI: Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresach przejściowych. Energetyczna faza Ziemia. Obiegi czynnościowe Żołądka (Ob.cz. E) i Śledziony-Trzustki (Ob.cz. RP).

Plan szkolenia.
W części teoretycznej:

1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).

2. Energetyczna faza Ziemia. Jej właściwości i odpowiedniki w świetle energetycznych przemian.

3. Energia PI-CHI, jej funkcje i właściwości. Energetyczne zespoły z nią związane. Układ limfatyczny. Proliferacyjne procesy organizmu w świetle energetycznych przemian. Problemy nadwagi i otyłości organizmu. Akupunktura w zapobieganiu procesów nowotworowych.

5. Obieg czynnościowy Żołądka (Ob.cz. E).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. E.
Pompy mięśniowe Ob.cz. E.
Punkty synchronizacji Ob.cz. E. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. E w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

6. Obieg czynnościowy Śledziony-Trzustki (Ob.cz. RP).
Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcje i właściwości w układzie ekoceptywnym człowieka.
Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. RP.
Pompy mięśniowe Ob.cz. RP.
Punkty synchronizacji Ob.cz. RP. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.
Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. RP w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

7. Recepty synchronizacji organizmu w okresach przejściowych (faza Ziemia) przez Obiegi czynnościowe Żołądka (Ob.cz. E) i Śledziony-Trzustki (Ob.cz. RP). Faza przybywająca i ubywająca.

Część praktyczna:
Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Żołądka (Ob.cz. E) i Śledziony-Trzustki (Ob.cz. RP).
Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. E i Ob.cz. RP właściwych dla fazy Ziemia. Ich specyficzne oddziaływanie.
Pompy mięśniowe Ob.cz. E i Ob.cz. RP.
Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresach przejściowych przez punkty synchronizacji Ob.cz. E i Ob.cz. RP.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *

Search

+