akupunktura kosmetologiczna I Moduł 11-12 maj 2019

Plany ramowe szkoleń z Akupunktury Kosmetologicznej.

Data szkolenia 11-12 maj 2019

Miejsce szkolenia:
Warszawa. Ul. Wąwozowa 29
02-796 Warszawa Wotan Centrum Akupunktury

Koszt każdego modułu 700 zł I i II Moduł III Moduł 800zł
Zaliczke w wysokości 300 zł proszę wpłacic do dnia 20 kwietnia na konto numer
39 1090 1043 0000 0001 3624 4797 Santander bank Wotan Centrum akupunktury

Akupunktura Kosmetologiczna /AK/ Moduł I

Temat: „Technika likwidacji zmarszczek przez pinezkowanie”. Mapa twarzy.

Część teoretyczna.
1. Rozpoznanie po twarzy. Podstawy frenologii.
2. Anatomii twarzy. Trofika skóry twarzy. Podstawy dermatom-wisceralnych połączeń twarzy. Mapy twarzy. Zmiany na twarzy w koncepcji mięśniowo-szkieletowych napięć.
3. Podstawy akupunktury twarzy. Wskazania i przeciwwskazania dla AK.
4. Twarz w świecie energetycznych przemian. Obieg czynnościowy, jego definicja.
5. Układ ekoceptywny. Tory sterujące, ich definicja. Igła jak instrument akupunktury.

Część praktyczna.
Opanowanie Technika pinezkowania twarzy.

Akupunktura Kosmetologiczna. AK Moduł II. Warszawa.

Temat: „Biologicznie aktywne punkty twarzy. 100 punktów piękności.
Część teoretyczna.
1. Powtórka podstawowych pytań Modułu I AK.
2. Układ ekoceptywny człowieka w energetycznych przemianach okresu rocznego. Energetyczna faza, jej definicja.
3. Koncepcja CHI-GUNG.
4. Punkty SHO. Ich topografia.
5. Recepty CHI-GUN w energetycznych przemianach okresu rocznego.
6. 100 punktów piękności. Ich topografia i właściwości.
7. SU-DŻOK twarzy w modelu energetycznych przemian. Reguły budowania akupunkturowych recept kosmetologicznych.

Część praktyczna.
Budowania akupunkturowych recept kosmetologicznych.
Zapoznanie się z topografia punktów SHO. Recepty synchronizacji
100 punktów piękności, ich topografia i reguły nakłuwania.

AK Moduł III. Warszawa. Temat: „Pobudzenie kolagenowej warstwy skóry twarzy”.
Część teoretyczna:
2. Akupunktura enterodermalna. Jej podstawy i reguły.
3. Sposoby enterodermalnego oddziaływania.
Praktyczna część:
Opanowanie techniki akupunktury enterodermalnej.

Zgoda na zabieg:

Gabinet……

Jestem świadom/a, że każda terapia, bez względu na jej charakter, zawiera w sobie znikomy, ale obecny stopień ryzyka i nieprzewidzianych powikłań zdrowotnych. Potwierdzam, że nie otrzymałem/am żadnych obietnic dotyczących efektywności wykonywanej terapii. Jednakże wyrażam zgodę na jej wykonanie w tutejszym gabinecie.
Ponadto zostałem/am uprzedzona, że akupunktura kosmetologiczna może pozostawić po sobie znikające po kilku dniach siniaki. Jeżeli biorę leki przeciwzakrzepowe, to siniaki te mogą występować częściej.

Imie i nazwisko klienta

Data i podpis

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *

Search

+