Szkolenie z akupunktury małe zwierzęta 2-3 marzec 2019

2-3 Marzec 2019

Miejsce szkolenia:
Ul. Orszady 78
Warszawa Wilanów

Plan ramowy szkolenia z Akupunktury Weterynaryjnej.
Technika „Małego Ukłucia” / „MU”/ jest podstawą do stosowania akupunktury w praktyce lekarza weterynarii, zoo-fizjoterapeuty, technika weterynarii, studenta ostatniego roku weterynarii pragnącego poszerzać wiedzę z zakresu akupunktury.
Część teoretyczna obejmuje:
1. Podstawowe filary starożytnej kultury chińskiej w ujęciu medycyny holistycznej DAO –realizacja na poziomie fizycznym,
Dialektyka uczenia Yin-Yang
Koncepcja Pięciu Pierwotnych Żywiołów
Teoria U-SIN cyklicznych przemian w przyrodzie
Sześć rodzajów pierwotnej energii CHI ( koncepcja LU-CHI)
Chronologia i nauka o rytmach
2. żywy organizm w ujęciu holistycznym
Układ nerwowy organizmu
Układ ośrodkowy i obwodowy organizmu jako podukłady nerwowe
Ich funkcje w energetycznych przemianach organizmu
Główne tory sterujące żywego organizmu
3. Definicja Energetycznego Układu żywego organizmu
Energetyczny Merydian w koncepcji anatomii napięciowej ciała
Definicja Obiegu czynnościowego w relacjach z wewnętrznymi narządami i układami ciała organizmu
Biologicznie aktywny punkt /BAP/
Energetyczna matryca organizmu
Pomiarowa jednostka „CUŃ”
4. Napięciowe struktury ciała
Otwarte i zamknięte kinematyczne łańcuchy ciała
Aktywne i pasywne struktury kinematycznego łańcucha
5. Energetyczne przemiany w organizmie
energia kinematycznej fali
„Korytarz życia”
6. Akupunktura weterynaryjna –stan obecny
Część praktyczna obejmuje:
1. Rozpoznanie stanu YIN-YANG. Wywiad i ocena stanu pacjenta
2. Wybór i ocena sterującego toru oddziaływania na organizm.
3. Definicja i ustalenie energetycznej tamy.
4. Wybór i nakłuwanie punktów energetycznego zasilania. Opanowanie techniki stawiania igieł. Punkty BA-LAO, Punkty „Lekkiej Bryzy”
5. Sposoby oddziaływania na BAP: I, II, III hamujący sposób oddziaływania
6. Sygnatura Małego Ukłucia
Szkoła Akupunktury Weterynaryjnej oparta jest na opracowanym przez doktora schemacie postępowania w tzw. koncepcji „Pięciu Przemian” pod nazwą fazach ( porach „Synchronizacja organizmu w poszczególnych energetycznych roku)”
Szkoła Akupunktury obejmuje 7 szkoleń:
1. Małe Ukłucie-podstawa
2. Faza Drzewo
3. Faza Ogień I
4. Faza Ogień II
5. Faza Metal
6. Faza Woda
7. Faza Ziemia
Cena każdego modułu 700 zł
Każde szkolenie trwa 2 dni i kończy się wydaniem certyfikatu.
Prowadzący lek. med. Igor Sołowiow
www.doktorigor.pl
W Polsce zgodnie z prawem można prowadzić praktykę akupunktury w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (miasta/gminy/dzielnicy)jako „działalność paramedyczna” PKD 86.90.D
działalność paramedyczna prowadzona w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp.
Zawód „akupunkturzysta” został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 82 poz. 537) wpisany na listę zawodów (nie zastrzeżonych dla lekarzy) pod numerem 323001, w grupie zawodów: 3230 „Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii” – jednak brak jest jakichkolwiek rozporządzeń dotyczących zakresu wykształcenia, zasad certyfikacji i trybu nadawania uprawnień zawodowych. Brak jest również zapisów na temat zawodu akupunkturzysty i zielarza na liście zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kontakt i zapisy: tel. 881 295 807 Magdalena Ruman,
e-mail: wotanwotan@o2.pl
W razie nie przybycia na szkolenie zaliczka nie będzie zwracana.
Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł do dnia 20 lutego na konto:
Bank Santander 39 1090 1043 0000 0001 3624 4797 Wotan Centrum Akupunktury 02-796 Warszaw ul. Wąwozowa 29
Tytuł wpłaty: akupunktura weterynaryjna data, imię i nazwisko
Wszelkie informacje proszę kierować na maila wotanwotan@o2.pl lub telefonicznie 881295807
Wystawiam faktury-dane do faktury na maila

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *

Search

+