Medycyna Holistyczna

Rozpoznanie holistyczne- ustalenie pierwotnej przyczyny destrukcyjnych przemian w organizmie. Ocena odporności organizmu w kategoriach osłonowych mechanizmów. Prognozowanie przebiegu destrukcyjnych procesów i indywidualny dobór strategii prewencyjnego postępowania