Regulamin

Zawartość strony internetowej jest własnością firmy Molfar z siedzibą w Biłgoraju przy ulicy 400-lecia 47.

Strona internetowa chroniona jest przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Nie wolno jej w żaden sposób zmieniać, powielać, modyfikować własnych rozwiązań bez pisemnej zgody firmy Molfar.

Każda osoba korzystająca ze strony www.molfar.pl zwana dalej Użytkownikiem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.

Użytkownik ponosi całkowite ryzyko związane z korzystaniem ze strony.

Molfar nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące wynikiem problemów technicznych (tj. wadliwe działanie strony internetowej, złej jakości transmisja danych, awaria systemu komputerowego itp.), które mogą wpłynąć na poprawność, jakość oraz szybkość korzystania ze strony.

Firma Molfar informuje, że dane zawarte na stronie internetowej i jej podstronach nie stanowią oferty handlowej a służą wyłącznie celom informacyjnym.
Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były poprawne, ale danych tych nie należy traktować jako doradczych, zwłaszcza z zakresu medycznego, bez uprzedniej bezpośredniej konsultacji z pracownikiem firmy Molfar.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie lub zaniechanie wszelkich działań faktycznych i prawnych, których podstawą jest lub ma być wykorzystanie danych i treści zawartych na stronie internetowej.

Firma Molfar w każdej chwili ma prawo do zmiany, wycofania lub wstrzymania dowolnej funkcji, właściwości czy parametrów strony internetowej.

Wypełnienie formularza kontaktowego w sposób poprawny oznacza zgodę

Użytkownika, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Molfar w celach statystycznych i marketingowych, a także zgodą Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich anulowania lub korekty.

Firma Molfar jest administratorem danych osobowych Użytkownika.

Firma Molfar zastrzega sobie prawo do modyfikacji wszelkich informacji zamieszczonych w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany regulaminu stają się aktywne po uprzednim zamieszczeniu regulaminu na stronie internetowej.
Korzystanie ze strony www.doktorigor.pl podlega ograniczeniom wynikającym z powszechnie przyjętych praw, zasad i zwyczajów, mających na celu ochronę praw i interesów osób trzecich.

Regulamin obowiązuje aż do ewentualnego odwołania.