Akupunktura Kosmetologiczna. Dziesięć mitów o starzeniu się. Cz.1.

14 sty 2017 Blog

Nauka udowodniła, że starość nie jest naturalnym procesem.

Żadne zwierzę nie umiera ze starości: umiera z głodu, kiedy nie potrafi zdobyć sobie pożywienie, lub staje się pożywieniem dla innego zwierzęcia.
Na to „schorzenie” podatni są tylko ludzie oraz zwierzęta domowe, którymi się opiekujemy.

Natura zadbała o mechanizmy podtrzymujące życie, a nie jego wygaśnięcie.

Wzory tych mechanizmów znajdują się w naszym umyśle.
W naszym organizmie nie zachodzą żadne zjawiska, których odpowiedniki  nie zaistnieją najpierw w umyśle.
Ludzki umysł składa się z dwóch części:  świadomej i nieświadomej.
Umysł nie bywa zły, tak jak  żadna siła natury.
Od równowagi świadomej i nieświadomej części umysłu zależy to,  jak potrafimy użyć na własną korzyść siły natury.

Świadomy umysł to ten, który podwładny jest woli.
Umysł świadomy jest   indywidualny i działa za pomocą zmysłów.
Bywa czasami określany mianem „umysłu obiektywnego”, ponieważ zajmuje się on obiektami należącymi do świata zewnętrznego.

Umysł nieświadomy nie jest podwładny woli.
Określa się mianem „umysłu subiektywnego” i działa poprzez intuicję.
Jest siedliskiem emocji i archiwum wspomnień.
Podświadomość nie jest indywidualna, a należy do Jedynego, Powszechnego, Wspólnego wszystkim ludziom Umysłu.

Nasze ciało  zbudowane jest  z potęgi podświadomości.
Na przestrzeni całego życia podświadomość zawsze wspomaga życie i działa na poczet naszego ciała konstruktywnie.
Wszystkie jej impulsy i zamysły wspomagają ciało, skierowane są na jego właściwą regenerację i ochronę.

Ludzkie ciało potrzebuje jedenastu miesięcy, aby  odnowić swój budulec.
Co sprawia, że ta odbudowa zaczyna szwankować lub wręcz zanika?

Dzięki umysłowi obiektywnemu kontaktujemy się z otoczeniem, zdobywamy wiedzę i doświadczenie.
Umysł obiektywny każde przeżyte doświadczenie koduje w naszym ciele w mięśniowo-szkieletowych napięciach.
Każda czynność z użyciem jednych i tych samych napięć tworzy nawyki ciała w odreagowaniu na przeżywaną sytuację.

Nawyki odreagowania są szablonami, według których kodują się w ciele przeżywane  doświadczenia, tworzą podstawę naszych stereotypów zachowawczych.
Każdy zbudowany szablon kodowania w pierwszej kolejności służy szybkości odreagowania na możliwą sytuację.
Ciągłe używanie tych samych szablonów kodowania  ostatecznie przyczynia się do  nadwyrężenia mięśni i ich zwyrodnienia.
Każde stereotypowe odreagowanie na toczące się wokół nas  przemiany na krótką metę służą przetrwaniu w świecie rzeczywistym i pogłębiają przepaść pomiędzy umysłem świadomym i nieświadomym.

Każda wspólnota, społeczność, kultura, naród z którą utożsamiamy się narzuca nam swoje wartości, czyli te same stereotypowe wzorce odreagowania.
Zbudowana hierarchia przyswajanych wzorców stereotypowego zachowania nosi miano cywilizacji.
Służąc zintegrowaniu nas w przetrwaniu  jako jednostki z utożsamianą grupą, stereotypowy wzorzec  wcześniej lub później przyczynia się do pogłębiania konfliktu pomiędzy świadomym, a nieświadomym, pomiędzy umysłem indywidualnym, a Powszechnym.

Przyczyna zaniku właściwego odbudowywania ciała kryje się  w braku zrozumienia wzajemnych relacji  między świadomością, a podświadomością.

Gdy oba te umysły działają spokojnie, zgodnie, harmonijnie i synchronicznie, efektem jest zdrowie, szczęście , spokój i radość i dostatek.
Gdy świadomość i podświadomość współpracują w zgodzie i spokoju, nie ma miejsca na starzenie się.

Starość – jest nagrodą za cywilizację.

Dziesięć mitów o starzeniu się.
Mit 1. Wszystkie zmarszczki oraz zwisy tworzą się przez zwiotczenie skóry !?   http://www.molfar.pl/art/dziesiec-mitow-o-starzeniu-sie-mit-1

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *

Search

+