Ekologia zdrowia – o co tak naprawdę chodzi?

14 sty 2017 Blog

W różnych materiałach o zdrowiu przejawia się temat relatywności pomiędzy ekologia a zdrowiem człowieka. O co tak naprawdę chodzi?

Obecnie Ekologia (gr oíkos (οἶκος) + -logia (-λογία) = dom (stosunki życiowe) – definiuje się nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami. Ekologia najogólniej jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz konsekwencjach wynikających dla istnienia biosfery i człowieka.

Człowiek jest częścią Natury. Te reguły, które panują w Przyrodzie i odkrywane są przez ekologię dotyczą również człowieka, jego fizjologii. Wszystko, co wiąże się z ekologią – na wszystkich poziomach od makro do mikro – dotyczy dbania o siebie samego. W tym dbaniu jesteśmy odpowiedzialni za swoje zdrowie.

Niestety, obecnie w sprawach ekologii wszędzie rządzi polityka oraz interesy potentatów przemysłu.

Twierdzenie, że jesteśmy odpowiedzialni za stan naszego zdrowia stoi w sprzeczności z tradycyjnym rozumieniem systemu opieki zdrowotnej. Mamy tendencję do ignorowania stanu zdrowia dopóki nie zachorujemy, a potem zakładamy, że to lekarz ma nas „naprawić” przy pomocy jakiegoś technologicznego lub magiczno-życzeniowego „cudu”.

Z mocy potentatów przemysłowych zaniedbuje się sztuka lekarska na koszt dystrybucji nowych „cudownych” leków i technologii. W osiągnięciu nowych zysków, wyplewia się wszystko, co może obudzić człowieka ze snu, że ktoś jest odpowiedzialny za jego zdrowie, ale tylko nie on sam. Mało kto jest świadom tego, jakie niebezpieczeństwo i zachodzące przy tym powikłania mogą być powierzanie zdrowia w obce ręce.

Nadal dominuje myślenie o zdrowiu z perspektywy patologii i leczenia chorób. Zdrowie jako uniwersalna wartość w życiu człowieka nie jest zbyt wysoko cenione i nie stanowi ważnego wymiaru w polityce społecznej i ekonomicznej. Nadal dominuje przekonanie, że jedyna profesja, do której kompetencji należą zagadnienia zdrowia to lekarze, ci zaś są szkoleni w zakresie rozumienia i leczenia chorób metodami biologicznymi.

Zdrowie to coś znacznie więcej niż brak objawów chorobowych – to zmierzanie do wieloaspektowego dobrostanu człowieka. Jest to świadomość integralności własnego ciała, postrzeganie go jako całości, co rodzi stan dobrego samopoczucia i szczęścia.

Zdrowie upodabnia się szczęściu: nie martwimy się w posiadaniu go, dopiero uświadamiamy sobie jakim skarbem dysponowaliśmy – jak stracimy zdrowie. Najistotniejszym z wiedzy na temat zdrowia jest to jak go pielęgnować. Większość ludzi jest przekonana, że zdrowie definiuje się jak brak jakichkolwiek dolegliwości fizycznych. Jednak zdrowie jest stanem równowagi pomiędzy fizycznymi a duchowymi możliwościami człowieka, niezbędnych w osiągnięciu jego priorytetów życiowych. Innymi słowy o nim można rozważać jak o harmonii duszy i ciała. Starożytni chiński filozof Laozi mówił: „Człowiek odzyskuje zdrowie powracając do Natury”. Według filozofii Wschodu, życie w zgodzie z Naturą oraz przestrzeganie Siedmiu Reguł– jest właściwą drogą do uzyskania harmonii duszy i ciała, szczęśliwego i wartościowego życia.

Zdrowie jest darem, który sami sobie dajemy.

Ekologia zdrowia jest nauką rozwoju uwagi do siebie samego, do swego fizycznego i duchowego stanu do tego stopnia, żeby być w stanie sterować nimi.
Ciekaw jestem drogi czytelniku, czy podzielasz moje poglądy?

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *

Search

+