Kognitywne napięcia mięśniowe ciała. Co to jest ?

14 sty 2017 Blog

Każdą porę roku możemy rozpatrywać pod kątem tego, co dzieje się wokół nas.
Jest to odpowiedzią na to, co zachodzi i dzieje się w nas samych.

Wiosna symbolizuje narodzenie, młodzieńczość.
Lato jet młodością, która rozwija się w dojrzałość.
Jesień kojarzy się ze starością, końcową fazą życia.
Natomiast zimą wszystko wpada w śpiączkę, umiera.
Przez śmierć transformuje się, przemienia się.
I w tych przemianach oczyszcza się.

Stale doświadczamy tych przemian w skali roku.
Nasze życie jest nieustającym cyklem tych przemian.
Nie możemy i nie mamy prawa spóźnić się lub zawiesić w którejś z nich.

Co sprawia, że potrafimy jednak „zawiesić się” w jakimś okresie przemian ?

Przede wszystkim kognitywne właściwości naszego ciała, które bierą aktywny udział w formowaniu naszej pamięci długotrwałej.
Ta pamięć jest fundamentem budowy naszych wartości życiowych.
W pamięci długotrwałej znajdują się wszystkie założenia paradygmatów poznawczych, przez pryzmat których dostrzegamy i oceniamy otaczający nas świat.

Ludzkie ciało jest doskonałym komputerem stworzonym przez Naturę.
Każde nasze doświadczenie jest kodowane w tym komputerze w języku mięśniowo-szkieletowych napięć tzw. kognitywnych frenomów.
206 kości szkieletu w połączeniu z prawie 500 mięśniami ciała mogą stworzyć nieskończoną liczbę frenomów, czyli „pojemność informacyjna ciała” jest olbrzymia.
Utworzenie frenomów związane jest z kognitywnymi (poznawczymi) możliwościami człowieka, z jego długotrwałą pamięcią.

Jedna aktywna struktura (mięsień, ścięgno, powięź) może uczestniczyć w utworzeniu kilku frenomów.
Frenomy tworzą się w ciele po obu stronach tułowia nie symetrycznie.
Im w większej ilości tworzenia frenomów bierze udział poszczególna struktura, tym większe w niej powstaje napięcie.

Zbyt wysokie napięcie w mięśniu z reguły powoduje skurcz.
Ostatecznie kognitywne napięcia przyczyniają się do usztywnienia aktywnych struktur ciała z dalszym ich zwyrodnieniem.
Można powiedzieć, ze każde zdobyte doświadczenie przyczynia się ku starzeniu naszego ciała.

Frenomy kumulują się w ciele asymetrycznie, czyli jedno doświadczenie może być zakodowane na prawej połowie ciała, a drugie – w lewej.
W krzywiznach kręgosłupa formuje się postawa naszego ciała.
Tworzy się pewna zależność pomiędzy postawą ciała, a sposobem postrzegania otaczającego świata, to co można nazwać „jak chodzimy – tak i myślimy”.

Od sposobu kodowania doświadczeń zależy i sposób w jaki odbieramy rzeczywistość.
Jakie wartości i nawyki przyswajamy – taką rzeczywistość i budujemy wokół siebie.
Zachowanie jednej tej samej postawy konsekwentne jest w ciągłym przebywaniu w tym samym stanie psychoemocjonalnym.
Ma to istotne znaczenie dla kreatywności postrzeganego świata.

Każda postawa ciała ma swoją psychoemocjonalną charakterystykę.
Każdy psychoemocjonalny stan jednostki przyciąga właściwe mu wydarzenia jak również i ich obsadę.
Można to porównać z nadajnikiem, który jest w stanie nadawać i odbierać w bardzo wąskim przedziale, na jednej fali.

Zachowanie sztywnej postawy, „ niezmienności przekonań” jest niebezpieczne dla człowieka, tak jak w istocie niweluje jego przystosowawcze możliwości.
Zanim zaczniecie się uczyć czegoś nowego należy opanować nowy nawyk, należy najpierw pozbyć się starych kognitywnych napięć w ciele.
W „twardych przekonaniach” w istocie kryje się brak kognitywnych możliwości ciała: człowiek nie jest w stanie doświadczyć czegoś nowego, to znaczy że nie będzie w stanie
ewoluować, rozwijać się.

W zdrowym ciele powinna nieustannie krążyć energia.
Źródła jej pochodzenia są zewnętrzne i wewnętrzne.
Pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym zasilaniem powinna być równowaga.
Ta równowaga znajduje się pod nieustanną kontrolą mózgu.
To nieprawda, że nasz mózg wykorzystuje tylko 4% swoich potencjalnych możliwości !
A pozostałe 96 %, co, idą na „pokarm robactwu” ?!
Natura jest bardzo „oszczędną ciotką”: nikomu i niczego „na wyrost” nie daje !

W świecie energetycznych przemian nasz mózg jest wykorzystywany na wszystkie 100 % !
Mózg jest głównym wewnętrznym źródłem energetycznego zasilania organizmu.
Dalsze ewoluowanie ludzkiego gatunku związane jest z opanowaniem energii mózgu w całości.
Jeżeli energia mózgu w ciele przepływa bez zakłóceń jak z wewnątrz, tak i z zewnątrz, to organizm jest w stanie energetycznej równowagi.
Jest to szczyt jego adaptacyjnych (przystosowawczych) możliwości, potocznie znany jako zdrowie.

Obecność w ciele przez dłuższy okres nagromadzonych kognitywnych napięć przyczynia się do zaniku przepływu energii jak w samych frenomach, tak i układach i narządach
wewnętrznych z nimi związanych.

Chińczycy uważali krew za materialny odpowiednik energii organizmu.
Zanik krążenia energii właściwie można porównać z zanikiem krążenia krwi.
Gdzie jest właściwe ukrwienie – tam nic złego się nie może dziać !
I nasz mózg w stanie tego dopilnować !
A żeby rzeczywiście był w stanie – energia musi płynąć bez zakłóceń: kognitywne napięcia w miarę możliwości należy likwidować !

W tym celu opracowałem cykl zabiegów profilaktycznych pod wspólną nazwą Synchronizacja Organizmu w Poszczególnych Energetycznych Fazach (Porach Roku).
Zabieg obejmuje akupunkturę, masaż i terapię manualną.
Z Synchronizacji Organizmu możecie skorzystać w „Wotan” Centrum Akupunktury w Warszawie.
Obecnie w Centrum Akupunktury prowadzona jest Synchronizacja Organizmu z Energetyczną Fazą Woda.
Zapis telefonicznie.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *

Search

+