Energetyczna faza Metal.

W okresie od 23.09 do 22.12 dominuje energetyczna faza Metal.
W warunkach klimatycznych Europy odpowiada to jesiennej porze roku.
W tym okresie Ziemia w swojej ekliptyce zaczyna oddalać się od Słońca – słabnie moc wiatru słonecznego. W przyrodzie objawia się to dojrzewaniem wszystkiego, co zaowocowało latem. Świat zwierząt, z trybu życia obfitego w pożywienie, szykuje się do skąpego. Wiele z nich przygotowuje swój organizm do zimowego snu. Ptaki odlatują do ciepłych krajów, życie stopniowo ulega spowolnieniu i zamiera.
Te same procesy dokonują się w ludzkim organizmie: gorączka pracy poprzednich miesięcy, zbieranie jej owoców w jesiennych oraz stopniowa dalsza analiza, wyciszenie i spokój w okresie zimowym. Toczy się nieustanna przemiana rytmów tego, czym żyjemy, co robimy i czego się podejmujemy. Jest to właściwy rytm trybów życiowych.
Urbanizacja współczesnego życia pozbawia człowieka możliwości dotrzymywania właściwego rytmu. Wszyscy zabiegają o jedno – a mianowicie, by nie zmniejszać wydajności fizycznej, umysłowej, psychicznej i „nie wypaść z obiegu”. To wszystko stwarza ogromną ilość stanów napięciowych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz naszego ciała.
Na stany napięciowe sytuacji życiowych ludzkie ciało reaguje magazynowaniem w przestrzeniach międzykomórkowych tzw. hemotoksyn – trujących substancji wytwarzanych w trakcie przemiany materii, których ciało nie nadąża odprowadzać.
Przestrzeń międzykomórkowa jest wypełniona dwoma podstawowymi składnikami – wodą i tkanką łączną. W styczności z wodą, hemotoksyny zwiększają stężenie jej klasterów, co objawia się ogólnym zakwaszeniem organizmu.
Międzykomórkowa tkanka łączna składa się z elastycznych włókien i kolagenu, wspólnie tworzących tzw. belki tkanki łącznej. Układ jej belek przypomina powszechną sieć, ogarniającą każdą komórkę w organizmie. Sieć ta obecnie nazywana jest międzykomórkowym matriksem lub zrębem.
Zręb międzykomórkowy wchodzi w interakcję z otaczającym człowieka środowiskiem. Adekwatna na bodziec reakcja ze zrębu występuje znacznie wcześniej niż reakcja z układu nerwowego, ponieważ ten ostatni nastawiony jest na odbiór informacji w konkretnym przedziale czuciowym.
Każda rzecz, substancja, wydarzenie ma swój status energetyczny. W zachodzących reakcjach miedzy nimi powstaje elektromagnetyczny odczyn, tzw. tło elektromagnetyczne. Międzykomórkowy zręb jest w stanie reagować i kumulować te odczyny. W ten sposób znacznie wzrasta odporność i możliwość przetrwania organizmu.
Hemotoksyny zgromadzone w obrębie matriksu, tworzą w nim złogi, czyli coś w rodzaju wysypisk. Każdy z takich złogów zakłóca właściwe reagowanie tkanki łącznej na bodźce zewnętrzne. Powstające na skutek tego, energetyczne zaburzenia stanowią istotę energetycznych zaburzeń różnego rodzaju nowotworów tkanki łącznej.
Synchronizacja organizmu w fazie Metal jest potężnym prewencyjnym sposobem na tworzenie się guzów pochodzących z tkanki łącznej. Zwiększa adekwatność reakcji organizmu na bodźce zewnętrzne, co w znacznym stopniu decyduje o ergonomice ciała a ostatecznie o naszej witalności.
Dla jesieni właściwe są bardziej procesy wygaśnięcia. W żywym organizmie w tym okresie ulegają wyhamowaniu tzw. endogenne cyrkadialne czyli dobowe biorytmy. Istotną role za dopasowanie endogennych cyrkadialnych rytmów do zewnętrznych w okresie jesiennym w naszym organizmie odgrywa stan naszych płuc oraz przedział układu pokarmowego w postaci jelita grubego. W tradycji Medycyny Chińskiej właśnie te narządy oraz obiegi czynnościowe z nimi związane stanowią energetyczny element Metalu w organizmie aktywowany w okresie panowania energetycznej fazy Metal.
Wszystkie osoby, urodzone w okresie od września do listopada, szczególnie narażone są na choroby płuc i jelita grubego. Synchronizacja organizmu z panującą fazą Metal pozwala wzmocnić energetyczne obiegi, związane z tymi narządami. Ryzyko zachorowania na zapalenie górnych dróg oddechowych, oskrzeli, płuc, zaburzenie gospodarki wodnej w organizmie u takich osób znacznie zmniejsza się.
Element Metal w organizmie odpowiada za stworzenie uporządkowanego życia. Słabość krążenia energii w obiegach czynnościowych płuc (Ob.cz. P) oraz jelita grubego (Ob.cz GI), jeszcze wcześniej od klinicznych objawów chorób, związanych z tymi obiegami, wykaże się istotną dezorganizacją, brakiem harmonogramu i dotrzymania jakichkolwiek terminów w życiu danej osoby. Taki człowiek podejmuje się wielu spraw i niczego nie doprowadza do końca. Słabość pierwotnego elementu Metalu w organizmie leży u podstaw braku życiowego sukcesu tego człowieka. Za „wypaleniem zawodowym” człowieka stoi słabość jego energetycznego elementu organizmu Metal.
Przez synchronizację w poszczególnych energetycznych fazach umożliwiamy swemu ciału w prosty i naturalny sposób uzupełnić się w energię życiową. Stwarzamy możliwość nie tylko oszczędzania sił witalnych w dostosowywaniu się do zachodzących energetycznych przemian wokół nas, a wręcz czynimy z nich źródła zasilania własnych energetycznych struktur!
Wysoki poziom energii życiowej naszego organizmu decyduje o naszym zdrowiu i sukcesach życiowych!

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *

Search

+