SZKOLENIA Z AKUPUNKTURY FAKULTATYWNEJ

UNIWERSYTET EKOLOGII ZDROWIA

 

 

Zapraszamy na Szkolenia Akupunktury Fakultatywnej

 i Akupunktury Twarzy,

terapii stworzonych i opracowanych przez

Doktora Ihora Soloviova.

 

Nasze szkolenia Akupunktury Fakultatywnej i Akupunktury Twarzy są jedynymi,

autorskimi Doktora Ihora Soloviova*

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty szkoleniowej?:

Wykładowcą jest twórca technik Akupunktury Fakultatywnej, Akupunktury Twarzy  (Akupunktury Kosmetologicznej), lekarz, neurolog, specjalista chorób wewnętrznych i akupunkturzysta z wieloletnim doświadczeniem.

Możliwość uzyskania nowych kompetencji zawodowych.

Unikatowe techniki  naturalnego odmładzania, zapobiegania przedwczesnemu starzeniu się organizmu i zmianom demencyjnym.

Prekursorskie podejście do zdrowia i dobrego samopoczucia opracowane w oparciu o osiągnięcia z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej, najnowszej wiedzy medycznej i specjalistycznej.

Możliwość indywidualnego doboru technik.

Poszerzenie oferty zabiegowej.

Szkolenia prowadzone stacjonarnie w formie wykładów z warsztatami.

Wsparcie poszkoleniowe.

 

 

 

Plany ramowe szkoleń z Akupunktury Fakultatywnej.

Moduł I: Szkolenie podstawowe.

Temat: „Wprowadzenie Akupunktury Fakultatywnej. Akupunktura jak metoda holistycznego podejścia w medycynie. Akupunktura w medycynie rehabilitacyjnej, w leczeniu zachowawczym oraz prewencji. Technika Małego Ukłucia /MU/ w praktyce Akupunktury Fakultatywnej”.

Plan szkolenia:

 1. Część teoretyczna: Wiedza ogólna z zakresu Akupunktury.
 2. Podstawowe filary starożytnej kultury chińskiej w paradygmatach naukowych.

DAO – realizacja na poziomie fizycznym, nauki naturalne;

Reguła Yin-Yang w dialektycznym rozumieniu zjawisk;

Koncepcja Pięciu Pierwotnych Żywiołów – wprowadzenie do medycyny wibracyjnej;

Teoria U-SIN cyklicznych przemian w przyrodzie; metafizyczny holizm medycyny wschodniej, a

redukcjonizm medycyny zachodniej.

Sześć rodzajów pierwotnej energii CHI (koncepcja LU-CHI) w koncepcji ewoluowania

energetycznych przemian; CHI-GUNG.

Chronologia jako nauka o rytmach. Koncepcja homeostazy organizmu w Algorytmie Synchronizacji.

 1. Żywy organizm w ujęciu holistycznym.

Homeostaza ustroju, definicja, konstanty homeostazy.

Pierścień konstant żywego organizmu.

Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu (pH).

Układ nerwowy organizmu: układy ośrodkowy i obwodowy.

Segmentowa budowa ciała.

Funkcje podukładów nerwowych w energetycznych przemianach organizmu.

Główne sterujące tory żywego organizmu.

Impuls neuronalny. Elektrony balastowe w koncepcji energetycznych przemian.

 

Główne tory energetycznego zasilania organizmu.

 1. Definicja Energetycznego Układu żywego organizmu.

Energetyczny Merydian. Jego definicja.

Energetyczny Merydian w koncepcji anatomii napięciowej ciała. Definicja Kanałów Mięśniowo-

szkieletowych /KMS/. Pompy mięśniowe .

Obieg czynnościowy w relacjach z wewnętrznymi narządami i układami ciała organizmu.

Definicja narządów ZANG i FU. Ich relatywność w ustroju.

Biologicznie aktywny punkt /BAP/.

Energetyczna Matryca organizmu /EMO/.

Układ Ekoceptywny.

Pomiarowa jednostka „cuń”.

 1. Napięciowe struktury ciała.

Otwarte i zamknięte kinematyczne łańcuchy ciała.

Aktywne i pasywne struktury kinematycznego łańcucha. Ich właściwości.

 1. Energetyczne przemiany w organizmie. Energia kinematycznej fali. „Korytarz życia”.
 2. Przedni (Ob.cz. J) i tylny (Ob.cz. T) regulatory. Topografia ich torów i lokalizacja biologicznie

aktywnych punktów. Ich funkcji i specyficzność działania BAP.

 1. Część praktyczna:

Technika Małego Ukłucia /MU/ w Akupunkturze Fakultatywnej. Opanowanie podstawami

rozpoznania holistycznego.

 1. Wywiad i ocena stanu pacjenta.

Ocena stanu YANG-YIN.

 1. Ocena i wybór toru sterującego oddziaływania na organizm.
 2. Definicja energetycznej tamy.

Wybór i sposoby jej ustawienia.

Obieg czynnościowy Przedniego (Brzusznego) Regulatora (Ob.cz. J).

Obieg czynnościowy Tylnego (Grzebieniowego) Regulatora (Ob.cz. T);

 1. Wybór punktów energetycznego zasilania.

Opanowanie technikami stawienia igieł.

Punkty „lekkiej bryzy”. Punkty BA-LAO.

 1. Sposoby oddziaływania na BAP: I, II III hamujący sposób oddziaływania.
 2. Sygnatura akupunktury.

Po szkoleniu podstawowym uczestnik może przystąpić do szkoleń z Akupunktury

Fakultatywnej w Algorytmie Synchronizacji. Szkolenia opracowane zostały w sześciu modułach i

dotyczą tematów:

Moduł II:

Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresie letnim. Energetyczna faza Ogień. Obiegi czynnościowe Osierdzia (Ob.cz. MC) i Potrójnego Ogrzewacza (Ob.cz. TR) (Ogień I).

Plan ramowy szkolenia:

W części teoretycznej:

 1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).
 2. Energetyczna faza. Jej definicja. Energetyczna faza Ogień. Jej właściwości i odpowiedniki.
 3. Układ ekoceptywny organizmu, definicja, anatomia i fizjologia jego działania w świetle Teorii

Poziomów Sterowania N.A. Bernsztejna. Pojecie „głównego rytmu organizmu”. Wtórne rytmy

organizmu. Integracyjna funkcja mózgu.

 1. Energia SHEN-CHI. Jej frakcji. Cieplna frakcja SHEN-CHI. Funkcji i właściwości cieplnej frakcji

SHEN-CHI. Energetyczne zespoły z nią związane.

 1. Obieg czynnościowy Osierdzia (Ob.cz. MC).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. MC.

Pompy mięśniowe Ob.cz. MC.

Punkty synchronizacji Ob.cz. MC. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. MC w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 

 1. Obieg czynnościowy Potrójnego Ogrzewacza (Ob.cz. TR).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. TR.

Pompy mięśniowe Ob.cz. TR.

Punkty synchronizacji Ob.cz. TR. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. TR w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 1. Recepty synchronizacji organizmu w okresie letnim przez Obiegi czynnościowe Osierdzia (Ob.cz.
 2. MC) i Potrójnego Regulatora (Ob.cz. TR) (faza Ogień).

Część praktyczna:

Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Osierdzia (Ob.cz. MC) i Potrójnego

Ogrzewacza (Ob.cz. TR).

Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. MC i Ob.cz. TR właściwych dla fazy Ogień. Ich

specyficzne oddziaływanie.

Pompy mięśniowe Ob.cz. MC i Ob.cz. TR.

Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresie letnim przez punkty

synchronizacji Ob.cz. MC i Ob.cz. TR.

Moduł III:

Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresie letnim. Energetyczna faza Ogień. Obiegi czynnościowe Serca (Ob.cz. C) i Jelita Cienkiego (Ob.cz. IG) (Ogień II).

Plan ramowy szkolenia:

W części teoretycznej:

 1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).
 2. Energetyczna faza Ogień. Jej właściwości i odpowiedniki w świetle przemian społecznościowych,

biocenozy, noosfery.

 1. Świetlna frakcja SHEN-CHI. Funkcji i właściwości świetlnej frakcji SHEN-CHI. Energetyczne

zespoły z nią związane.

 1. Świetlna frakcja SHEN-CHI w świecie teorii energoewolucjonizmu. Nadrzędne informacyjno

energetyczne układy.

 1. Obieg czynnościowy Serca (Ob.cz. C).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. C.

Pompy mięśniowe Ob.cz. C.

Punkty synchronizacji Ob.cz. C. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. C w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 1. Obieg czynnościowy Jelita Cienkiego (Ob.cz. IG).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. IG.

Pompy mięśniowe Ob.cz. IG.

Punkty synchronizacji Ob.cz. IG. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. IG w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 1. Recepty synchronizacji organizmu w okresie letnim przez Obiegi czynnościowe Serca (Ob.cz. C)

i Jelita Cienkiego (Ob.cz. IG) (faza Ogień).

Część praktyczna:

Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Serca /Ob.cz. C / i Jelita Cienkiego /Ob.cz.

IG/.

Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. C i Ob.cz. IG właściwych dla fazy Ogień. Ich specyficzne

oddziaływanie.

Pompy mięśniowe Ob.cz. C i Ob.cz. IG.

Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresie letnim przez punkty

synchronizacji Ob.cz. C i Ob.cz. IG.

 

 

Moduł IV:

Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresie jesiennym. Energetyczna faza Metal. Obiegi czynnościowe Płuc (Ob.cz. P) i Jelita Grubego (Ob. cz. GI).

Plan ramowy szkolenia:

W części teoretycznej:

 1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).
 2. Energetyczna faza Metal. Jej właściwości i odpowiedniki w świetle energetycznych przemian.
 3. Energia FEI-CHI, jej funkcji i właściwości. Energetyczne zespoły z nią związane. Przestrzeń

międzykomórkowa w świetle energetycznych przemian. Ekologia przestrzeni międzykomórkowej.

 1. Zewnętrzne asekuracyjne zespoły a choroby skórne. Chronologia ludzkiego ustroju.
 2. Obieg czynnościowy Płuc (Ob.cz. P).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. P.

Pompy mięśniowe Ob.cz. P.

Punkty synchronizacji Ob.cz. P. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. P w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 1. Obieg czynnościowy Jelita Grubego (Ob.cz. GI).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. GI.

Pompy mięśniowe Ob.cz. GI.

Punkty synchronizacji Ob.cz. GI. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. GI w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 1. Recepty synchronizacji organizmu w okresie jesiennym przez Obiegi czynnościowe Płuc

(Ob.cz. P) i Jelita Grubego (Ob.cz. IG) (faza Metal).

Część praktyczna:

Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Płuc (Ob.cz. P) i Jelita Grubego (Ob.cz. GI).

Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. P i Ob.cz. GI właściwych dla fazy Metal. Ich specyficzne

oddziaływanie.

Pompy mięśniowe Ob.cz. P i Ob.cz. GI.

Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresie jesiennym przez punkty

synchronizacji Ob.cz. P i Ob.cz. GI.

Moduł V:

Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresie zimowym. Energetyczna faza Woda. Obiegi czynnościowe Nerek (Ob.cz. R) i Pęcherza Moczowego (Ob. cz. V).

Plan ramowy szkolenia:

W części teoretycznej:

 1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).
 2. Energetyczna faza Woda. Jej właściwości i odpowiedniki w świetle energetycznych przemian.
 3. Energia TSING-CHI, jej funkcji i właściwości. Energetyczne zespoły z nią związane. Woda

ustrojowa. Woda strukturalna. Problemy prokreacyjne w świetle energetycznych przemian.

 1. Obieg czynnościowy Nerek (Ob.cz. R).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. R.

 1. Pompy mięśniowe Ob.cz. R.

Punkty synchronizacji Ob.cz. R. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. R w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 1. Obieg czynnościowy Pęcherza Moczowego (Ob.cz. V).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. V.

Pompy mięśniowe Ob.cz. V.

Punkty synchronizacji Ob.cz. V. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. V w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 1. Recepty synchronizacji organizmu w okresie zimowym przez Obiegi czynnościowe Nerek (Ob.cz.R)

i Pęcherza Moczowego (Ob.cz. V) (faza Woda).

Część praktyczna:

Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Nerek (Ob.cz. R) i Pęcherza Moczoweg

(Ob.cz. V).

Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. R i Ob.cz. V właściwych dla fazy Woda. Ich specyficzne

oddziaływanie.

Pompy mięśniowe Ob.cz. R i Ob.cz. V.

Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresie zimowym przez punkty

synchronizacji Ob.cz. R i Ob.cz. V.

Moduł VI:

Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresie wiosennym. Energetyczna faza Drzewo. Obiegi czynnościowe Wątroby (Ob.cz. F) i Pęcherzyka Żółciowego (Ob. cz. VB).

Plan ramowy szkolenia:

W części teoretycznej:

 1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).
 2. Energetyczna faza Drzewo. Jej właściwości i odpowiedniki w świetle energetycznych przemian.
 3. Energia XUE-CHI, jej funkcji i właściwości. Energetyczne zespoły z nią związane. Filtracyjna aktywność

wątroby. Problemy krążeniowy z nią związane. Kwasowo-zasadowa równowaga organizmu w świetle

energetycznych przemian. Mechanizmy osłonowe kwasowo-zasadowej równowagi organizmu.

Pompa hydrauliczna mózgu. Kody neuronalne. Plastyczność mózgu w świetle energetycznych

przemian.

 1. Obieg czynnościowy Wątroby (Ob.cz. F).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. F.

Pompy mięśniowe Ob.cz. F.

Punkty synchronizacji Ob.cz. F. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. F w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 1. Obieg czynnościowy Pęcherzyka Żółciowego (Ob.cz. VB).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. VB.

Pompy mięśniowe Ob.cz. VB.

Punkty synchronizacji Ob.cz. VB. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. VB w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 1. Recepty synchronizacji organizmu w okresie wiosennym przez Obiegi czynnościowe Wątroby

(Ob.cz. F) i Pęcherzyka Żółciowego (Ob.cz. VB) (faza Woda).

Część praktyczna:

Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Wątroby (Ob.cz. F) i Pęcherzyka Żółciowego

(Ob.cz. VB).

Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. F i Ob.cz. VB właściwych dla fazy Drzewo. Ich specyficzne

oddziaływanie.

Pompy mięśniowe Ob.cz. F i Ob.cz. VB.

Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresie wiosennym przez punkty

synchronizacji Ob.cz. F i Ob.cz. VB.

Moduł VII:

Recepty uwalniania ukrytych rezerw organizmu w okresach przejściowych. Energetyczna faza Ziemia. Obiegi czynnościowe Żołądka (Ob.cz. E) i Śledziony-Trzustki (Ob.cz. RP).

Plan ramowy szkolenia:

W części teoretycznej:

 1. Główne filary Techniki Małego Ukłucia w Akupunkturze Fakultatywnej (powtórka).
 2. Energetyczna faza Ziemia. Jej właściwości i odpowiedniki w świetle energetycznych przemian.
 3. Energia PI-CHI, jej funkcji i właściwości. Energetyczne zespoły z nią związane. Układ limfatyczny.

Proliferacyjne procesy organizmu w świetle energetycznych przemian. Problemy nadwagi i

otyłości organizmu. Akupunktura w zapobieganiu procesów nowotworowych.

 

 1. Obieg czynnościowy Żołądka (Ob.cz. E).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. E.

Pompy mięśniowe Ob.cz. E.

Punkty synchronizacji Ob.cz. E. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. E w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 1. Obieg czynnościowy Śledziony-Trzustki (Ob.cz. RP).

Topografia jego zewnętrznych i wewnętrznych torów. Jego funkcji i właściwości w układzie

ekoceptywnym człowieka.

Zespoły energetycznych zaburzeń związanych z Ob.cz. RP.

Pompy mięśniowe Ob.cz. RP.

Punkty synchronizacji Ob.cz. RP. Ich lokalizacja i właściwości. Specyficzność oddziaływania.

Recepty nakłuwania punktów Ob.cz. RP w nazewnictwie chorób medycyny zachodniej.

 1. Recepty synchronizacji organizmu w okresach przejściowych (faza Ziemia) przez Obiegi

czynnościowe Żołądka (Ob.cz. E) i Śledziony-Trzustki (Ob.cz. RP). Faza przybywająca i ubywająca.

Część praktyczna:

Zapoznanie się z topografią Obiegów czynnościowych Żołądka (Ob.cz. E) i Śledziony-Trzustki

(Ob.cz. RP).

Lokalizacja punków synchronizacji Ob.cz. E i Ob.cz. RP właściwych dla fazy Ziemia. Ich specyficzne

oddziaływanie.

Pompy mięśniowe Ob.cz. E i Ob.cz. RP.

Opanowanie recept nakłuwania w celu synchronizacji organizmu w okresach przejściowych przez

punkty synchronizacji Ob.cz. E i Ob.cz. RP.

 

 

 

 

 

Dodatkowe dwa Moduły z zakresu Akupunktury Twarzy

 

Moduł I – Technika „100 punktów Piękności”

Oddziaływanie na układ nerwowy przez twarz i odwrotnie, poprzez wykorzystanie biologicznie aktywnych punktów na twarzy.

 

Moduł II – Technika Enterodermalna

Oddziaływanie dokrewne bez ingerencji hormonalnej z zewnątrz, w ten sposób wspomagając zdrowie oraz piękno twarzy i szyi jednocześnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim jesteśmy?:

 

Ihor Soloviov

Absolwent Akademii Medycznej we Lwowie, neurolog, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny wschodniej i akupunktury, fizjoterapeuta, terapeuta manualny, dyplomowany chiropraktyk.

Prekursor i twórca Akupunktury Fakultatywnej i Kosmetologicznej, opracował i opisał trzy techniki Akupunktury Twarzy. Autor kilku książek z tej dziedziny.

Szkolenia prowadzi od 2013 roku.

 

Magdalena Ruman

Specjalistka z zakresu zabiegów i szkoleń Akupunktury Twarzy. Od kilkunastu lat na co dzień współpracuje z doktorem Ihorem Soloviovem. Stworzyła i opracowała całościowo model szkoleń z Akupunktury Fakultatywnej i Twarzy.  Manager szkoleń i ekspertka w zakresie wsparcia dla kursantów  szkoleń Doktora Ihora.

 

 

Zajęcia szkoleniowe teoretyczne i praktyczne razem obejmują:

 

16 godzin każdy Moduł

 

Na szkolenie zapraszamy:

Akupunkturzystów

Fizjoterapeutów

Masażystów

Naturoterapeutów

Naszych absolwentów szkoleń

Lekarzy

W cenie szkolenia otrzymujesz:

– skrypt szkoleniowy

– materiały i produkty potrzebne do nauki wykonywania zabiegu

(tj. jednorazowe, sterylne igły akupunkturowe, środki higieniczne

i dezynfekujące, itp.)

– serwis kawowy, napoje, owoce

– po każdym module Uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia

– po ukończeniu wszystkich 7 modułów Uczestnik otrzyma Certyfikat upoważniający do wykonywania zabiegów

– wsparcie poszkoleniowe dla naszych kursantów.

– minimalna ilość uczestników 10 osób

 

Poznajmy się bliżejJ

www.doktorigor.pl

FB: Akupunktura twarzy. Doktor Igor

FB: Doktorigor

Terminy pierwszych spotkań – Modułów:

I moduł: 14-15 październik 2023r.

II moduł: 2-3 grudzień 2023r.

III moduł: 3-4 luty 2024

IV moduł: 13-14 kwiecień 2024

V moduł: 15-16 czerwiec 2024

VI moduł: 3-4 sierpień 2024

VII moduł 5-6 październik 2024

 

Miejsce szkolenia:

Warszawa. Ul. Wąwozowa 29

02-796 Warszawa

Wotan Centrum Akupunktury

 

Twoja inwestycja:

 Cena 1 Modułu Szkoleniowego:

2 500 zł – zaliczka w wysokości 1 250 zł.

 

Zapisy i rezerwacja terminów szkoleń:

szkoleniadoktorigor@gmail.com

lub

+48 881 295 807 – Magdalena Ruman

 

Wpłaty prosimy kierować na:

Numer konta: 75 1020 1169 0000 8002 0197 7628

Kod BIC (Swift): BPKO Wotan Gabinet Akupunktury

Magdalena Ruman

Wpłacając zaliczkę proszę podać imię, nazwisko, nazwę modułu i datę szkolenia.

 

Noclegi:

Green Kabaty Apartament gk.apartament@gmail.com,

tel +48 538 239 592

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe Mrówka ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa

tel. 22 894 64 15

Villa Le Matin Konstancin Jeziorna, ul. Słomczyńska 23

tel. 518 599 977 villamatin@onet.pl

 

 

Szkolenie w sobotę zaczynamy o godzinie 10:00.

Prosimy o zabranie obuwia na zmianęJ

 

Do zobaczeniaJ

 

Szkolenia Doktora Ihora

UNIWERSYTET EKOLOGII ZDROWIA

 

 

 

*stanowią własność intelektualną IHOR SOLOVIOV I WOTAN CENTRUM AKUPUNKTURY  w Warszawie i podlegają  ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz.83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu opisów i programów szkoleń. Szkolenia upoważnią do wykonywania zabiegów. Nie upoważnią do prowadzenia szkoleń z naszych technik pod karą grzywny 100 000 zł.

 

Regulamin – Szkolenia Doktora Ihora

 

 • 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Organizatorze – należy przez to rozumieć organizatora Szkoleń Doktora Ihora, którym jest Gabinet Akupunktury Magdalena Ruman.

Szkoleniu – należy przez to rozumieć Szkolenia będące w ofercie Organizatora.

Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Szkoleń Doktora Ihora prowadzonych przez Organizatora, który określa ogólne zasady organizacji i tok Szkoleń oraz związane z nimi prawa i obowiązki Uczestników.

Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zapisu na Szkolenie Doktora Ihora, zaakceptowała regulamin i opłaciła Szkolenie.

Wykładowcy – należy przez to rozumieć osoby prowadzące Szkolenia.

 • 2

Organizator oświadcza, iż posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do należytego przeprowadzania Szkoleń. §3

 • 3

Organizator oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji Szkoleń.

 • 4
 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia:

– odpowiedniego poziomu nauczania podczas Szkoleń,

– prowadzenia Szkoleń przez wyspecjalizowaną kadrę naukową,

– właściwej bazy dydaktycznej oraz sprzętu specjalistycznego umożliwiającego zajęcia praktyczne,

– właściwej organizacji oraz obsługi administracyjnej procesu kształcenia.

 1. Program i terminy Szkoleń opisane są na stronie internetowej Organizatora w zakładce Szkolenia.
 2. Uczestnik składa zgłoszenie na Szkolenia na adres e-mail: szkoleniadoktorigor@gmail.com.
 3. Ilość dni szkoleniowych ustalana jest oddzielnie dla każdego Szkolenia. Szczegółowe informacje o Szkoleniu, w tym o ilości godzin szkoleniowych, znajdują się w harmonogramie poszczególnych Szkoleń.
 4. Forma i zakres materiałów udostępnianych Uczestnikom jest inna dla każdego Szkolenia i każdorazowo ustalana przez Wykładowcę w porozumieniu z Organizatorem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Szkoleń i Wykładowców o czym powiadomi Uczestnika drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w terminie nie później niż na 7 dni przed datą Szkolenia.
 6. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zaproponuje inny termin szkolenia, o czym powiadomi Uczestnika telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 7. Organizator Szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania Szkolenia do 30 dni przed jego rozpoczęciem i poinformowania o tym wszystkich Uczestników telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wówczas opłata za Szkolenie zostanie zwrócona Uczestnikowi, bądź zostanie przesunięta na kolejne Szkolenie, w innym terminie za zgodą Uczestnika.
 8. Po zakończeniu Szkolenia Uczestnik otrzymuje Certyfikat o ukończeniu Szkolenia.
 • 5

Szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej.

Kursy online odbywają się na platformie wybranej przez Organizatora.

 • 6

Warunkami uczestnictwa w Szkoleniu są:

 1. Wpłata zaliczki w wysokości:

– 1250 zł za jeden Moduł szkoleniowy,

 1. Wpłata pozostałej kwoty w terminie nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 • 7

Wpłaty można dokonać za pośrednictwem zwykłego przelewu bankowego, płatności szybkim przelewem online, płatności na rachunek: PKO BP 75 1020 1169 0000 8002 0197 7628

Kod BIC (Swift): BPKO

Wotan Gabinet Akupunktury Magdalena Ruman

 

tytułem: (Imię i nazwisko Uczestnika – nazwa Modułu szkoleniowego).

 

Za termin zapłaty na rachunek bankowy rozumie się uznanie rachunku bankowego Organizatora.

Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – zgłoszenia chęci udziału w Szkoleniu (wiadomość e-mail, zgłoszenie telefoniczne). W takiej sytuacji cała kwota wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy. Aby odstąpić od umowy należy poinformować o swojej decyzji pisząc na adres e-mail: szkoleniadoktorigor@gmail.com.

Po terminie 14 dni od daty zawarcia umowy wpłacona kwota nie będzie zwracana i przechodzi na koszty organizacji Szkolenia. Możliwe jest przeniesienie wpłaconej kwoty na inną osobę wcześniej nie zgłoszoną (zmiana uczestnika Szkolenia) lub przeznaczenie wpłaconej kwoty na uczestnictwo w szkoleniu w innym terminie.

Materiały dydaktyczne udostępnianie przez Organizatora służą do wyłącznego użytku Uczestników i objęte są prawami autorskimi przynależnymi Organizatorowi. Uczestnik nie może bez zgody Organizatora nagrywać filmów, fotografować, kserować, skanować ani w żaden inny sposób kopiować oraz przekazywać osobom trzecim w jakiejkolwiek formie oraz w jakikolwiek sposób materiałów dydaktycznych (tj; skryptów, prezentacji) udostępnianych podczas szkolenia.

Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uchybień ze strony Organizatora.

 • 8

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywania i rozpowszechniania przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas Szkoleń w formie nagrań filmowych, dźwiękowych lub fotografii na stronach internetowych, w publikacjach oraz przy użyciu wszelkich pozostałych środków dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Organizatora.

 

 • 9

Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów, komunikacji między Uczestnikiem a Organizatorem, przekazywania informacji o działalności Organizatora oraz wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres e-mail szkoleniadoktorigor@gmail.com Można również złożyć skargę do organu nadzorującego.

 • 10

Wysyłając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu przez firmę Wotan Gabinet Akupunktury Magdalena Ruman dla potrzeb niezbędnych do realizacji odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, zgodnie z przepisami przytoczonymi w §9 Regulaminu.

 

 

 

Zaakceptowanie Regulaminu jest jednoznaczne z zawarciem Umowy:

 

……………………………………………………………………………….

Data i podpis Uczestnika

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Required fields are marked *

Search

+